C++ Ile Nesne Yönelimli Programlama(Satıriçi Fonksiyonlar)

--

Bu yazılar https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/ adresindeki yazı dizilerinin çevirileridir.

C++ satıriçi fonksiyonları, sınıflarla yaygın olarak kullanılan güçlü bir konsepttir. Bir fonksiyon satıriçi ise, derleyici derleme zamanında fonksiyonun çağırıldığı her noktaya o fonksiyonun kodunun bir kopyasını yerleştirir.

Bir satıriçi fonksiyonda yapılacak herhangi bir değişiklik, fonksiyonun tüm istemcilerinin yeniden derlenmesini gerektirebilir çünkü derleyicinin tüm kodu bir kez daha değiştirmesi gerekir, aksi takdirde eski fonksiyonelliği ile devam eder.

Bir fonksiyonu satıriçi yapmak için, anahtar kelimeyi fonksiyon adının önüne yerleştirin ve fonksiyon için herhangi bir çağrı yapılmadan önce fonksiyonu tanımlayın. Derleyici, tanımlanan fonksiyonun bir satırdan fazla olması durumunda satıriçi(inline) niteleyicisini yok sayabilir.

Bir sınıf tanımındaki bir fonksiyon tanımı, satıriçi tanımlayıcı kullanılmasa bile bir satıriçi fonksiyon tanımıdır.

Aşağıda, iki sayıdan büyük olanı döndürmek için satıriçi fonksiyonu kullanan bir örnek verilmiştir -

Live Demo

#include <iostream>

using namespace std;

inline int Max(int x, int y) {

return (x > y)? x : y;

}

// Programın ana fonksiyonu

int main() {

cout << “Max (20,10): “ << Max(20,10) << endl;

cout << “Max (0,200): “ << Max(0,200) << endl;

cout << “Max (100,1010): “ << Max(100,1010) << endl;

return 0;

}

Yukarıdaki kod derlenip çalıştırıldığında, takip eden sonucu elde ederiz -

Max (20,10): 20

Max (0,200): 200

Max (100,1010): 1010

https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_inline_functions.htm

--

--

Aslihan Akbiyik

ICS Infrastructure Assistant Specialist @SOCAR | aslihana.bandcamp.com/